Interior design and realization of sport club "SNOOKER SPORT", a unique and original sport club in Bratislava.
(Architekt. návrh interiéru a realizácia (pre právnickú osobu) unikátneho športového klubu "SNOOKER SPORT" v Bratislave.

imic picture base imic picture base imic picture base imic picture base imic picture base imic picture base