Experimental design and realization of space-reproduced painting from Da Vinci for artist Maria Corejova, in Trnava synagogue.
(Experimentálny návrh a realizácia priestorovej reprodukcie obrazu od Da Vinciho (pre umelkynu Máriu Corejovú) v Trnavskej synagóge.

imic picture base imic picture base imic picture base imic picture base

http://www.youtube.com/watch?v=2yfZraoGMjw