Urban design - Zeche Zollverein (Germany) additive urban solution of extraordinary historical technology complex. Experimental workshop study project - unrealizable of scale.
(urbanistický návrh dostavby a rekonštrukcie historického technologického areálu Zeche Zollverein (Nemecko). Experimentálny workshopový študijný projekt - nerealizovatelný pre velkost :)

imic picture base imic picture base imic picture base